KAANMED
Menü
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İşinin kendi lideri olabilme yetisiyle hareket eden ve bunu ekip çalışmasıyla destekleyebilen fertlerimize katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamını sunmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Biz gücümüzün benzerliklerimizle değil farklılıklarımızla oluştuğunun bilincinde olan, beraberliğimizden güç alarak gelişen ve bunu ortak paydada buluşturarak başarıya ulaşan bir yapıya (kültüre) sahibiz.

Bu anlamda, stratejilerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyulan iş gücünü karşılarken kendi kariyer rotasını şirket hedefleriyle bütünleştiren, yaratıcılığı ve bilgi birikimiyle katma değer yaratan, erdem ve sorumluluk ilkesiyle hareket eden çalışma arkadaşlarını en verimli şekilde değerlendirerek yapımızın devamlılığını sağlamak temel hedefimizdir.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Formu